VMware VM nasil Force Shutdown yapılır

By | 4 Kasım 2021

Bu mekalemde , esxcli komut satırını kullanarak yanıt vermeyen veya asılı kalan bir VMware sanal makinesini nasıl zorla kapatabileceğinizi göreceğiz.

Aşağıdaki adımları yapalım.

  1. Sanal makinenin şu anda çalıştığı vmware esxi makinaya SSH yapalım
  2. Çalışan VM’lerin ayrıntılarını World ID ile almak için “esxcli vm process list” komutunu çalıştıralım

[root@vmesxi01:~] esxcli vm process list
ETvCenter
   World ID: 2100713
   Process ID: 0
   VMX Cartel ID: 2100712
   UUID: 56 4d 91 00 ff 16 1c fa-93 7d d9 bf 78 ff 4b ad
   Display Name: ETvCenter
   Config File: /vmfs/volumes/5f4fe457-1cf258d0-bdcd-3c4a9273b88c/ETvCenter/ETvCenter.vmx

3. Bu komutu çalıştıralım ‘esxcli vm process kill -t=”[force|soft|hard]” -w= 2100713 .

Bu şekilde VM -leri kapatabilir ve onları tekrar açık hale getirebiliriz.